Coldraft nhãn hiệu được bảo hộ độc quyền tại Việt Nam

Ngày 20/04/2017 Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam đã có quyết định chấp nhận đơn đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền Coldraft tại Việt Nam của Công ty cổ phần ANY Việt Nam. Nhãn hiệu Coldraft được bảo hộ trong linh vực Hệ thống và thiết bị nấu nướng; thiết bị và máy làm đá lạnh; tủ ướp lạnh; thiết bị làm lạnh nước; tủ lạnh. Việc đăng ký sở hữu độc quyền thương hiệu Coldraft để bảo vệ thương hiệu tránh bị làm giả làm nhái, thể hiện quyết tâm xây dựng thương hiệu máy làm đá số 1 tại Việt Nam tránh hàng giả hàng nhái trên thị trường làm ảnh hưởng đến người tiêu dùng

Các bạn có thể xem chi tiết tại công báo 350 (25/05/2017) của Cục sở hữu trí tuệ hoặc quyết định 221(20/04/2017)

Các bạn có thể tra cứu trực tiếp tại website của Cục sở hữu trí tuệ

http://iplib.noip.gov.vn//IPDLIMG/20171/40159681Pictu001.jpg

http://iplib.noip.gov.vn/WebUI/WDetailPrint.php?strAppIDs=4201706366,

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Giỏ hàng

Giỏ hàng